Å si hva klokka er

без пяти два
без десяти два
без двадцати два
без двадцати пяти два
десять часов пятнадцать минут
десять часов тридцать минут
десять часов сорок пять минут
десять часов утра
шесть часов вечера
полдень
полночь

Det er også mulig å fortelle hva klokka er på russisk ved å si timen etterfulgt av minuttene. Om nødvendig kan dette igjen bli etterfulgt av утра (fra klokka 4 til 12), дня (fra klokka 12 til 17), вечера (fra klokka 17 til midnatt), eller ночи (fra midnatt til klokka 4), for eksempel:

десять сорок два утра10.42am
четыре пятнадцать дня4.15pm

Klokker

мои часы ...my watch is ...
спешат
отстают
эти часы немного ...that clock's a little ...
спешат
отстают
sound

Lyd er tilgjengelig for alle russiske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.