Å si hva klokka er

Lær hvordan man forteller tiden på russisk.

24-timersklokken er mye brukt på russisk, selv om 12-timersklokken også er vanlig, spesielt i mer uformelle sammenhenger.

Å spørre hva klokken er

сколько времени?what's the time?
который час?what's the time?
скажите, пожалуйста, сколько времени?could you tell me the time, please?
не подскажете который час?do you happen to have the time?
вы знаете сколько сейчас времени?do you know what time it is?

Fortelle hva klokken er

сейчас ...it's ...
ровно ...
примерно ...
почти ...
немного больше, чем ...
час
два часа
три часа
четыре часа
пять часов
шесть часов
семь часов
восемь часов
девять часов
десять часов
одиннадцать часов
двенадцать часов
четверть второго
четверть третьего
половина второго
половина третьего
без четверти два
без четверти три
пять минут второго
десять минут второго
двадцать минут второго
двадцать пять минут второго
без пяти два
без десяти два
без двадцати два
без двадцати пяти два
десять часов пятнадцать минут
десять часов тридцать минут
десять часов сорок пять минут
десять часов утра
шесть часов вечера
полдень
полночь

Det er også mulig å fortelle hva klokka er på russisk ved å si timen etterfulgt av minuttene. Om nødvendig kan dette igjen bli etterfulgt av утра (fra klokka 4 til 12), дня (fra klokka 12 til 17), вечера (fra klokka 17 til midnatt), eller ночи (fra midnatt til klokka 4), for eksempel:

десять сорок два утра10.42am
четыре пятнадцать дня4.15pm

Klokker

мои часы ...my watch is ...
спешат
отстают
эти часы немного ...that clock's a little ...
спешат
отстают
sound

Lyd er tilgjengelig for alle russiske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.