Tall

Lær hvordan du sier tall på spansk.

Kardinaltall

ceronull
uno (una)en
dosto
trestre
cuatrofire
cincofem
seisseks
sietesju
ochoåtte
nueveni
diezti
onceelleve
docetolv
trecetretten
catorcefjorten
quincefemten
dieciséisseksten
diecisietesytten
dieciochoatten
diecinuevenitten
veintetjue
veintiunotjueen
veintidóstjueto
veintitréstjuetre
veinticuatrotjuefire
veinticincotjuefem
veintiséistjueseks
veintisietetjuesju
veintiochotjueåtte
veintinuevetjueni
treintatretti
treinta y unotrettien
treinta y dostrettito
treinta y trestrettitre
treinta y cuatrotrettifire
treinta y cincotrettifem
treinta y seistrettiseks
treinta y sietetrettisyv
treinta y ochotrettiåtte
treinta y nuevetrettini
cuarentaførti
cuarenta y unoførtien
cuarenta y dosførtito
cuarenta y tresførtitre
cincuentafemti
sesentaseksti
setentasytti
ochentaåtti
noventanitti
cien(ett) hundre
ciento uno(ett) hundre og en
doscientosto hundre
trescientostre hundre
milett tusen
dos milto tusen
tres miltre tusen
un millónen million
mil millonesen milliard

Repetisjon

una vezen gang
dos vecesto ganger
tres vecestre ganger
cuatro vecesfire ganger
cinco vecesfem ganger

Ordinaltall

primeroførste
segundoandre
tercerotredje
cuartofjerde
quintofemte
sextosjette
séptimosjuende
octavoåttende
novenoniende
décimotiende
undécimoellevte
duodécimotolvte
decimotercerotrettende
decimocuartofjortende
decimoquintofemtende
decimosextosekstende
decimoséptimosyttende
decimoctavoattende
decimonovenonittende
vigésimotjuende
vigésimo primerotjueførste
vigésimo segundotjueandre
vigésimo tercerotjuetredje
trigésimotrettiende
cuadrágesimoførtiende
quincuagésimofemtiende
sexagésimosekstiende
septuagésimosyttiende
octogésimoåttiende
nonagésimonittiende
centésimohundrede

Andre nyttige uttrykk

acerca de eller aproximadamenteomtrent
más demer enn
menos demindre enn

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Lyd er tilgjengelig for alle spanske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller