Nødsituasjoner

Her er noen svenske uttrykk og utrop for bruk i nødssituasjoner og andre vanskelige situasjoner. Forhåpentligvis vil du aldri trenge noen av dem!

hjälp!hjelp!
var försiktig!vær forsiktig!
se upp!se deg for!
var snäll och hjälp migvær så snill og hjelp meg
ring en ambulans!ring en ambulanse!
jag behöver en läkarejeg trenger en lege
det har hänt en olyckadet har vært en ulykke
skynda på snälla!vennligst skynd deg!
är du ok?er du OK?
är alla ok?er alle OK?
stanna, tjuv!stopp tyven!
ring polisen!ring politiet!
min plånbok har blivit stolen
min väska har blivit stolenvesken min har blitt stjålet
jag skulle vilja anmäla en stöldjeg ønsker å rapportere et tyveri
min bil har haft inbrottdet har vært et innbrudd i bilen min
jag har bilivt rånadjeg har blitt ranet
jag har blivit överfallenjeg har blitt overfalt
det brinner!brann!
ring brandkåren!ring brannvesenet!
jag är vilsejeg har gått meg bort
vi är vilsevi har gått oss bort
jag kan inte hitta min ...
jag har tappat ...
mina nycklar
mitt pass
min plånbok
min väska
min kamera
jag är utelåst ur min ...
bil
rum
lämna mig ifredvennligst la meg være alene
försvinn!gå vekk!