Dager i uken

Lær ukedagene på svensk. Merk deg at disse ikke skrives med stor forbokstav.

måndagmandag
tisdagtirsdag
onsdagonsdag
torsdagtorsdag
fredagfredag
lördaglørdag
söndagsøndag
på måndagpå mandag
på tisdagpå tirsdag
på onsdagpå onsdag
på torsdagpå torsdag
på fredagpå fredag
på lördagpå lørdag
på söndagpå søndag
varje måndaghver mandag, på mandager
varje tisdaghver tirsdag, på tirsdager
varje onsdaghver onsdag, på onsdager
varje torsdaghver torsdag, på torsdager
varje fredaghver fredag, på fredager
varje lördaghver lørdag, på lørdager
varje söndaghver søndag, på søndager