Tall

Lær hvordan du sier tall på svensk.

Kardinaltall

nollnull
etten
tvåto
tretre
fyrafire
femfem
sexseks
sjusju
åttaåtte
nioni
tioti
elvaelleve
tolvtolv
trettontretten
fjortonfjorten
femtonfemten
sextonseksten
sjuttonsytten
artonatten
nittonnitten
tjugotjue
tjugoetttjueen
tjugotvåtjueto
tjugotretjuetre
tjugofyratjuefire
tjugofemtjuefem
tjugosextjueseks
tjugosjutjuesju
tjugoåttatjueåtte
tjugoniotjueni
trettiotretti
trettioetttrettien
trettiotvåtrettito
trettiotretrettitre
trettiofyratrettifire
trettiofemtrettifem
trettiosextrettiseks
trettiosjutrettisyv
trettioåttatrettiåtte
trettioniotrettini
fyrtioførti
fyrtioettførtien
fyrtiotvåførtito
fyrtiotreførtitre
femtiofemti
sextioseksti
sjuttiosytti
åttioåtti
nittionitti
etthundra(ett) hundre
etthundraett(ett) hundre og en
tvåhundrato hundre
trehundratre hundre
ettusenett tusen
tvåtusento tusen
tretusentre tusen
en miljonen million
en miljarden milliard

Repetisjon

en gången gang
två gångerto ganger
tre gångertre ganger
fyra gångerfire ganger
fem gångerfem ganger

Ordinaltall

förstaførste
andraandre
tredjetredje
fjärdefjerde
femtefemte
sjättesjette
sjundesjuende
åttondeåttende
niondeniende
tiondetiende
elfteellevte
tolftetolvte
trettondetrettende
fjortondefjortende
femtondefemtende
sextondesekstende
sjuttondesyttende
artondeattende
nittondenittende
tjugondetjuende
tjugoförstatjueførste
tjugoandratjueandre
tjugotredjetjuetredje
trettiondetrettiende
fyrtiondeførtiende
femtiondefemtiende
sextiondesekstiende
sjuttiondesyttiende
åttiondeåttiende
nittiondenittiende
hundradehundrede

Andre nyttige uttrykk

ungefär eller cirkaomtrent
över eller mer änmer enn
under eller mindre änmindre enn

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Lyd er tilgjengelig for alle svenske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller