Speak Languages
Verdens beste uttrykksguide

Parlører

Parlører og lister over vokabular med lyd for mange ulike språk.

Om Speak Languages

Formålet med Speak Languages er å tilby materialer av høy kvalitet til voksne som gjerne vil lære et fremmedspråk på nettet.

Hjemmesiden vår inneholder:

  • Grundige fraseoversikter som dekker alle de nødvendige frasene du behøver når du skal oppholde deg utlandet.
  • Temainndelte ordlister som gjør det mulig å raskt lære nye ord
  • Profesjonelle opptak av høy kvalitet lest inn av morsmålstalere.

Siden vår er helt gratis.

Oppsummert er vår hjemmeside en ressurs av høy kvalitet som vil være interessant for alle som har lyst til å lære seg eller forbedre et fremmedspråk.