Tall

Lær hvordan du sier tall på italiensk.

Kardinaltall

zeronull
unoen
dueto
tretre
quattrofire
cinquefem
seiseks
settesju
ottoåtte
noveni
dieciti
undicielleve
dodicitolv
tredicitretten
quattordicifjorten
quindicifemten
sediciseksten
diciassettesytten
diciottoatten
diciannovenitten
ventitjue
ventunotjueen
ventiduetjueto
ventitretjuetre
ventiquattrotjuefire
venticinquetjuefem
ventiseitjueseks
ventisettetjuesju
ventottotjueåtte
ventinovetjueni
trentatretti
trentunotrettien
trentaduetrettito
trentatretrettitre
trentaquattrotrettifire
trentacinquetrettifem
trentaseitrettiseks
trentasettetrettisyv
trentottotrettiåtte
trentanovetrettini
quarantaførti
quarantunoførtien
quarantadueførtito
quarantatreførtitre
cinquantafemti
sessantaseksti
settantasytti
ottantaåtti
novantanitti
cento(ett) hundre
centouno(ett) hundre og en
duecentoto hundre
trecentotre hundre
milleett tusen
duemilato tusen
tremilatre tusen
un milioneen million
un miliardoen milliard

Repetisjon

una voltaen gang
due volteto ganger
tre voltetre ganger
quattro voltefire ganger
cinque voltefem ganger

Ordinaltall

primoførste
secondoandre
terzotredje
quartofjerde
quintofemte
sestosjette
settimosjuende
ottavoåttende
nononiende
decimotiende
undicesimoellevte
dodicesimotolvte
tredicesimotrettende
quattordicesimofjortende
quindicesimofemtende
sedicesimosekstende
diciassettesimosyttende
diciottesimoattende
diciannovesimonittende
ventesimotjuende
ventunesimotjueførste
ventiduesimotjueandre
ventitreesimotjuetredje
trentesimotrettiende
quarantesimoførtiende
cinquantesimofemtiende
sessantesimosekstiende
settantesimosyttiende
ottantesimoåttiende
novantesimonittiende
centesimohundrede

Andre nyttige uttrykk

circa eller approssimativamenteomtrent
oltre eller più dimer enn
sotto eller meno dimindre enn

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Lyd er tilgjengelig for alle italienske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller