Dean Smith

Dean Smith

Personlig informasjon

Alder: 24
Fødselsdato: 7 april

Språk

Jeg snakker:

  • romansk | Morsmål
  • russisk | Morsmål
  • tyrkisk | Morsmål

Jeg lærer: