Eve Semmel

Eve Semmel

Personlig informasjon

Alder: 66

Språk

Jeg snakker:

Jeg lærer:

  • tysk (Tyskland) | Nybegynner