New success

New success

Personlig informasjon

Alder: 25
Fødselsdato: 1 mai

Språk

Jeg snakker:

  • koreansk | Morsmål
  • kinesisk (Kina) | Morsmål
  • fransk (Frankrike) | Avansert

Jeg lærer: