Renate Thiede

Renate Thiede

Personlig informasjon

Alder: 27

Språk

Jeg snakker:

  • engelsk (Sør-Afrika) | Morsmål
  • afrikansk | Morsmål
  • tysk (Tyskland) | Viderekommen

Jeg lærer:

  • finsk | Nybegynner
  • norsk (Bokmål) | Nybegynner