Sand Lover

Sand Lover

Personlig informasjon

Alder: 35
Fødselsdato: 24 januar

Språk

Jeg snakker:

  • fransk | Morsmål
  • arabisk (Marokko) | Morsmål

Jeg lærer: