Saskia Heller

Saskia Heller

Personlig informasjon

Alder: 32
Fødselsdato: 20 mars

Språk

Jeg snakker:

Jeg lærer:

  • estisk | Nybegynner
  • romansk | Nybegynner