Å si hva klokka er

Lær hvordan man forteller tiden på tysk.

24-timersklokken er mye brukt på tysk, selv om 12-timersklokken også er vanlig, spesielt i mer uformelle sammenhenger.

Å spørre hva klokken er

wie spät ist es?hva er nøyaktig tid?
wieviel Uhr ist es?hva er nøyaktig tid?
können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?unnskyld, vet du hva klokken er?
wissen Sie zufällig, wie spät es ist?du vet ikke tilfeldigvis hva klokken er?
wissen Sie, wie spät es ist?vet du hva klokken er?

Fortelle hva klokken er

es ist ...
genau ...
ungefähr ...
fast ...
kurz nach ...
ein Uhr
zwei Uhr
viertel nach eins
viertel nach zwei
halb zwei
halb drei
viertel vor zwei
viertel vor drei
fünf nach eins
zehn nach zwei
zwanzig nach eins
fünf vor halb zwei
fünf vor zwei
zehn vor zwei
zwanzig vor zwei
fünf nach halb zwei
zehn Uhr morgens
sechs Uhr abends
Mittag
Mitternacht

Det er også mulig å fortelle hva klokka er på tysk ved å si timen etterfulgt av ordet Uhr, og deretter minuttene, for eksempel:

zehn Uhr zweiundvierzig
fünfzehn Uhr siebzehn

Klokker

meine Uhr geht ...
vor
nach
diese Uhr geht ein bisschen ...
vor
nach
sound

Lyd er tilgjengelig for alle tyske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.