Bilkjøring

Her er noen av uttrykkene du trenger og skilt du vil se når du reiser med bil.

can I park here? kan jeg parkere her?
where's the nearest petrol station? hvor er nærmeste bensinstasjon?
how far is it to the next services? hvor langt er det til nærmeste servicestasjon?
are we nearly there? er vi nesten der?
please slow down! vennligst kjør langsommere!
we've had an accident vi har hatt en ulykke
sorry, it was my fault beklager, det var min feil
it wasn't my fault det var ikke min feil
you've left your lights on du har latt lysene stå på
have you passed your driving test? har du bestått førerprøven?

På bensinstasjonen

how much would you like? hvor mye ønsker du?
full, please full tank, takk
£25 worth, please fyll for 25 pund, takk
it takes … den går på …
petrol bensin
diesel diesel
it’s an electric car det er en elektrisk bil
I'd like some oil jeg trenger litt olje
can I check my tyre pressures here? kan jeg sjekke lufttrykket i dekkene her?

Mekaniske problemer

my car's broken down bilen min har brutt sammen
my car won't start bilen min vil ikke starte
we've run out of petrol jeg har gått tom for bensin
the battery's flat batteriet er flatt
have you got any jump leads? har du startkabler?
I've got a flat tyre jeg har et flatt dekk
I've got a puncture jeg har punktert
the … isn't working … virker ikke
speedometer speedometeret
petrol gauge bensinmåleren
fuel gauge drivstoffmåleren
the … aren't working … virker ikke
brake lights bremselysene
indicators blinklysene
there's something wrong with … det er noe galt med …
the engine motoren
the steering styringen
the brakes bremsene
the car's losing oil bilen lekker olje

Å snakke med politiet

could I see your driving licence? kan jeg se førerkortet ditt?
do you know what speed you were doing? vet du hvor fort du kjørte?
are you insured on this vehicle? har du forsikring på dette kjøretøyet?
could I see your insurance documents? kan jeg få se forsikringsdokumentene dine?
have you had anything to drink? har du drukket noe?
how much have you had to drink? hvor mye har du drukket?
could you blow into this tube, please? kan du blåse inn i dette røret, takk?

Ting du kan se

Stop Stopp
Give way Vikeplikt
No entry Innkjøring forbudt
One way Enveiskjøring
Parking Parkering
No parking Parkering forbudt
No stopping Stopp forbudt
Vehicles will be clamped Kjøretøy vil bli låst
Keep left Hold til venstre
Get in lane Bruk kjørefelt
Slow down Senk farten
No overtaking Ingen forbikjøring
School Skole
Low bridge Lav bro
Level crossing Skinneovergang
Bus lane Kollektivfelt
No through road Ingen gjennomkjøring
Caution Forsiktig
Fog Tåke
Diversion Omkjøring
Road closed Veien stengt
Roadworks Veiarbeid
Accident ahead Ulykke
Queue ahead
Queues after next junction Kø etter neste kryss
On tow På slep
Services Servicestasjon
Air Luft
Water Vann
Don't drink and drive Ikke drikk og kjør
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play