Hos legen

Om du behøver å gå til legen under oppholdet, vil disse frasene være nødvendig å kunne.

I resepsjonen

I'd like to see a doctor jeg ønsker å snakke med en lege
do you have an appointment? har du en avtale?
is it urgent? haster det?
I'd like to make an appointment to see Dr … jeg ønsker å bestille en time hos doktor …
Robinson Robinson
do you have any doctors who speak …? er det noen leger her som snakker …?
Spanish spansk
do you have private medical insurance? har du privat medisinforsikring?
have you got a European Health Insurance card? har du et europeisk helsetrygdkort?
please take a seat vennligst sitt
the doctor's ready to see you now du kan få snakke med legen nå

Diskutere symptomer

how can I help you? hvordan kan jeg hjelpe deg?
what's the problem? hva er problemet?
what are your symptoms? hva er symptomene dine?
I've got a … jeg har …
temperature feber
sore throat sår hals
headache hodepine
rash utslett
I've been feeling sick jeg har følt meg syk
I've been having headaches jeg har hatt hodepiner
I'm very congested jeg er veldig tett
my joints are aching leddene mine verker
I've got diarrhoea jeg har diaré
I'm constipated jeg har forstoppelse
I've got a lump jeg har en kul
I've got a swollen … jeg har en hoven …
ankle ankel
I'm in a lot of pain jeg er har store smerter
I've got a pain in my … jeg har vondt i …
back ryggen
chest brystet
I think I've pulled a muscle in my leg jeg tror jeg har forstrukket en muskel i beinet
I'm … jeg er …
asthmatic astmatiker
diabetic diabetiker
epileptic epileptiker
I need … jeg trenger …
another inhaler en ny inhalator
some more insulin litt mer insulin
I'm having difficulty breathing jeg har vanskeligheter med å puste
I've got very little energy jeg har veldig lite energi
I've been feeling very tired jeg har følt meg veldig sliten
I've been feeling depressed jeg har følt meg deprimert
I've been having difficulty sleeping jeg har hatt vanskelig for å sove
how long have you been feeling like this? hvor lenge har du følt deg slik?
how have you been feeling generally? hvordan har du følt deg generelt
is there any possibility you might be pregnant? er det noen mulighet for at du kan være gravid?
I think I might be pregnant jeg tror jeg kan være gravid
do you have any allergies? har du noen allergier?
I'm allergic to antibiotics jeg er allergisk mot antibiotika
are you on any sort of medication? er du på noen form for medisiner?
I need a sick note jeg trenger sykemelding

Bli undersøkt

can I have a look? kan jeg få se?
where does it hurt? hvor gjør det vondt?
it hurts here det gjør vondt her
does it hurt when I press here? gjør det vondt når jeg presser her?
I'm going to take your … jeg skal ta …
blood pressure blodtrykket ditt
temperature temperaturen din
pulse pulsen din
could you roll up your sleeve? kan du rulle opp ermet ditt?
your blood pressure's … blodtrykket ditt er …
quite low ganske lavt
normal normalt
rather high nokså høyt
very high veldig høyt
your temperature's … temperaturen din er …
normal normal
a little high litt høy
very high veldig høy
open your mouth, please åpne munnen din, takk
cough, please host, takk

Behandling og råd

you're going to need a few stiches du kommer til å trenge noen få sting
I'm going to give you an injection jeg kommer til å gi deg en injeksjon
we need to take a … vi trenger en …
urine sample urinprøve
blood sample blodprøve
you need to have a blood test du må ta en blodprøve
I'm going to prescribe you some antibiotics jeg kommer til å foreskrive antibiotika
take two of these pills three times a day ta to av disse pillene tre ganger om dagen
take this prescription to the chemist ta denne resepten med til apoteket
do you smoke? røyker du?
you should stop smoking du bør slutte å røyke
how much alcohol do you drink a week? hvor mye alkohol drikker du hver uke?
you should cut down on your drinking du bør kutte ned på alkoholinntaket
you need to try and lose some weight du bør prøve å gå ned i vekt
I want to send you for an x-ray jeg vil sende deg til røntgenundersøkelse
I want you to see a specialist jeg vil at du bestiller time hos en spesialist
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller