Utdannelse

Her er noen engelske fraser som er nyttige når du skal snakke om hva du har studert, og for å spørre andre om deres utdannelse.

Universitet

are you a student? er du student?
what do you study? hva studerer du?
I'm studying … jeg studerer …
history historie
economics økonomi
medicine medisin
where do you study? hvor studerer du?
which university are you at? hvilket universitet studerer du ved?
what university do you go to? hvilket universitet går du på?
I'm at … jeg går på …
Liverpool University Liverpool University
which year are you in? hvilket år er du i?
I'm in my … year jeg er i mitt … år
first første
second andre
third tredje
final siste
I'm in my first year at university jeg er i mitt første år på universitetet
do you have any exams coming up? har du noen eksamener snart?
I've just graduated har har akkurat blitt uteksaminert
I'm doing a masters in … jeg tar en mastergrad i …
law juss
I'm doing a PhD in … jeg tar en doktorgrad i …
chemistry kjemi
did you go to university? gikk du på universitetet?
I didn't go to university jeg gikk ikke på universitet
I never went to university jeg gikk aldri på universitet
where did you go to university? hvor gikk du på universitet?
I went to … jeg gikk på …
Cambridge Cambridge
what did you study? hva studerte du?
I studied … jeg studerte …
maths matematikk
politics politikk

Skole

where did you go to school? hvor gikk du på skole?
I went to school in … jeg gikk på skole i …
Bristol Bristol
I left school at sixteen jeg forlot skolen da jeg var seksten
I'm taking a gap year jeg tar et friår

Framtidsplaner

how many more years do you have to go? hvor mange år har du igjen?
what do you want to do when you've finished? hva vil du gjøre når du er ferdig?
get a job få en jobb
go travelling dra og reise
I don't know what I want to do after university jeg vet ikke hva jeg vil gjøre etter universitetet
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play