Utdannelse

Her er noen engelske ord og uttrykk som er relatert til utdannelse.

Typer utdanningsinstitusjoner

school skole
nursery school barnehage
primary school grunnskole, barneskole
secondary school ungdomsskole, videregående skole
state school offentlig skole
private school eller independent school privatskole
boarding school kostskole
sixth-form college videregående skole
technical college teknisk fagskole
vocational college yrkesfaglig utdanning
art college kunstskole
teacher training college lærerhøgskole
university universitet

Skole

classroom klasserom
desk pult
blackboard tavle
whiteboard whiteboard, tusjtavle
chalk kritt
marker pen eller marker tusj, markeringspenn
pen penn
pencil blyant
exercise book øvingsbok, oppgavebok
lesson skoletime
homework lekser
test test, prøve
term semester
half term kort skoleferie midt i semesteret
class klasse, time
reading lesing
writing skriving
arithmetic aritmetikk
spelling staving
to read å lese
to write å skrive
to spell å stave
to teach å undervise
head teacher rektor
headmaster rektor
headmistress rektor
teacher lærer
pupil elev
head boy en mannlig elev som representerer skolen ved offentlige anledninger
head girl en kvinnelig elev som representerer skolen ved offentlige anledninger
prefect prefekt
school governor eller governor person som jobber frivilling for skolestyret for å høyne skolens standard
register register
assembly forsamling
break pause
school holidays skoleferie
school meals skolemat
school dinners skolemiddag

Fasiliteter

computer room datarom
cloakroom garderobe
changing room omkledningsrom
gym (forkortelse for gymnasium) gymnastikksal
playground lekeplass
library bibliotek
lecture hall forelesningssal
laboratory (ofte forkortet til lab) laboratorium
language lab (forkortelse for language laboratory) språklab
hall of residence internat, studenthjem
locker skap
playing field idrettsbane
sports hall idrettshall

Universitet

professor professor
lecturer foreleser
researcher forsker
research forskning
undergraduate en student som ikke har fått bachelorgraden sin ennå
graduate noen som har en akademisk grad
post-graduate eller post-graduate student noen som studerer til en ny grad etter bachelor
Masters student masterstudent
PhD student doktorgradsstudent
Master's degree mastergrad
Bachelor's degree bachelorgrad
degree grad
thesis avhandling
dissertation avhandling
lecture forelesning
debate debatt
higher education høyere utdanning
semester semester
student loan studielån
student union studentforening
tuition fees skolepenger, semesteravgift
university campus universitetsområde

Andre relaterte ord

exam (forkortelse for examination) eksamen
to sit an exam å ta en eksamen
essay eller paper stil, oppgave
to fail an exam å stryke på en eksamen
to pass an exam å stå på en eksamen
to study å studere, å lese
to learn å lære
to revise å revidere
student elev, student
curriculum pensum, undervisningsplan
course emne
subject fag
grade karakter
mark karakter
exam results eksamensresultat
qualification kvalifikasjon
certificate vitnemål
attendance oppmøte
calculator kalkulator
projector projektør
textbook lærebok
question spørsmål
answer svar
mistake eller error feil
right eller correct rett, riktig
wrong feil
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller