Grunnleggende uttrykk

Her er noen grunnleggende italienske uttrykk du kan bruke i hverdagslige samtaler samt noen vanlige ord du vil se på skilt.

ja
nonei
forsekanskje
per favorevær så snill
pregovær så god
grazietakk
grazie tantetusen takk
molte grazietusen takk skal du ha

Følgende er noen høflige måter du kan svare noen som takker deg på:

pregovær så god
figurati (familiar), si figuri (polite)
bare hyggelig di nienteingen årsak

Å si hei og ha det

Her er noen forskjellige måter å hilse på folk på:

ciaohei
salvehallo
buongiornogod morgen
buon pomeriggiogod ettermiddag
buona seragod kveld
ciaohei
arrivederciha det bra
ci vediamo!vi sees!
buona giornata!ha en fin dag!
buona serata!
buonanottegod natt

Apologising and getting someone's attention

scusa
scusami
scusi
mi scusi
non c'è problemaikke noe problem
fa niente or non fa nientedet går bra

Å gjøre seg selv forstått

io non parlo italiano
parlo poco italiano
non parlo molto bene italiano
parli più lentamente per favorevennligst snakk saktere
lo scriva per favorekan du vennligst skrive det ned
può ripetere per favore?kan du vennligst repetere det?
capisco or ho capitojeg forstår
non capiscojeg forstår ikke

Andre grunnleggende uttrykk

lo sojeg vet
non lo sojeg vet ikke
scusi, dov'è il bagno?unnskyld, hvor er toalettet?

Ting du kan se

EntrataInngang
UscitaUtgang
Uscita di emergenzaNødutgang
SpingerePress
TirareDra
WCToaletter
UominiHerrer
DonneDamer
LiberoLedig
OccupatoOpptatt
GuastoUte av stand
Vietato fumareRøyking forbudt
PrivatoPrivat
Divieto d'ingressoInngang forbudt
sound

Lyd er tilgjengelig for alle italienske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.