På postkontoret

Disse italienske uttrykkene vil hjelpe deg på postkontoret når du trenger å kjøpe frimerker, sende post, eller benytte andre tjenester.

mi da una busta, per favore?
mi da una confezione di buste, per favore?
una busta, per favore
una confezione di buste, per favore
un francobollo per l'Inghilterra, per favore
due francobolli per l'Inghilterra, per favore
dov'è la cassetta delle lettere?hvor er postboksen?