Dager i uken

Lær ukedagene på portugisisk. Merk deg at disse ikke skrives med stor forbokstav.

segunda-feiramandag
terça-feiratirsdag
quarta-feiraonsdag
quinta-feiratorsdag
sexta-feirafredag
sábadolørdag
domingosøndag
na segunda-feirapå mandag
na terça-feirapå tirsdag
na quarta-feirapå onsdag
na quinta-feirapå torsdag
na sexta-feirapå fredag
no sábadopå lørdag
no domingopå søndag
todas as segundas-feirashver mandag, på mandager
todas as terças-feirashver tirsdag, på tirsdager
todas as quartas-feirashver onsdag, på onsdager
todas as quintas-feirashver torsdag, på torsdager
todas as sextas-feirashver fredag, på fredager
todos os sábadoshver lørdag, på lørdager
todos os domingoshver søndag, på søndager