Flere vanlige uttrykk

Her er noen flere vanlige engelske uttrykk som vil være nyttige i mange forskjellige situasjoner.

OK OK
of course selvfølgelig
of course not selvfølgelig ikke
that's fine det er greit
that's right det er riktig
sure med sikkerhet
certainly sikkert
definitely definitivt
absolutely absolutt
as soon as possible så snart som mulig
that's enough det er nok
it doesn't matter det gjør ikke noe
it's not important det er ikke viktig
it's not serious det er ikke alvorlig
it's not worth it det er ikke verdt det
I'm in a hurry jeg har dårlig tid
I've got to go jeg må gå
I'm going out jeg skal ut
sleep well sov godt
same to you! i like måte
me too jeg også
not bad ikke dårlig
I like … jeg liker …
him ham
her henne
it det
I don't like … jeg liker ikke …
him ham
her henne
it det

Takk og unnskyld

thanks for your … takk for …
help hjelpen
hospitality gjestfriheten
email e-posten
thanks for everything takk for alt du/dere har gjort
I'm sorry jeg er lei for det
I'm really sorry jeg er veldig lei for det
sorry I'm late unnskyld for at jeg er sen
sorry to keep you waiting unnskyld for at jeg lar deg vente
sorry for the delay unnskyld forsinkelsen

Utrop

look! se!
great! utmerket!
come on! kom igjen!
only joking! eller just kidding! bare tuller!
bless you! prosit! (etter et nys)
that's funny! det er morsomt!
that's life! sånn er livet!
damn it! søren!

Instruksjoner

come in! kom inn!
please sit down vennligst sitt ned
could I have your attention, please? kan jeg vennligst få din oppmerksomhet?
let's go! la oss dra!
hurry up! skynd deg!
get a move on! skynd deg!
calm down slapp av!
steady on! stø kurs!
hang on a second vent et øyeblikk
hang on a minute vent et øyeblikk
one moment, please et øyeblikk, takk
just a minute bare et øyeblikk
take your time bruk den tiden du trenger
please be quiet vær stille, takk
shut up! hold kjeft!
stop it! stopp!
don't worry ikke bekymre deg
don't forget ikke glem
help yourself hjelp deg selv
go ahead kjør på
let me know! gi meg beskjed!

Hvis du lar noen passere gjennom en dør foran deg, er det høflig å si:

after you! etter deg!

Stedsrelaterte ord

here her
there der
everywhere overalt
nowhere ingen steder
somewhere et eller annet sted

Vanlige spørsmål

where are you? hvor er du?
what's this? hva er dette?
what's that? hva er det?
is anything wrong? er noe galt?
what's the matter? hva er i veien?
is everything OK? er alt OK?
have you got a minute? har du et øyeblikk?
have you got a pen I could borrow? har du en penn jeg kan låne?
really? virkelig?
are you sure? er du sikker?
why? hvorfor?
why not? hvorfor ikke?
what's going on? hva foregår?
what's happening? hva skjer?
what happened? hva skjedde?
what? hva?
where? hvor?
when? når?
who? hvem?
how? hvordan?
how many? hvor mange
how much? hvor mye

Gratulasjoner

congratulations! gratulerer!
well done! godt gjort!
good luck! lykke til!
bad luck! uflaks!
never mind! det gjør ingen ting!
what a pity! eller what a shame! det var beklagelig!
happy birthday! gratulerer med dagen!
happy New Year! godt nytt år!
happy Easter! god påske!
happy Christmas! eller merry Christmas! god jul!
happy Valentine's Day! ha en fin valentinsdag!
glad to hear it glad for å høre det
sorry to hear that det var trist å høre

Utrykke behov og følelser

I'm tired jeg er sliten
I'm exhausted jeg er utslitt
I'm hungry jeg er sulten
I'm thirsty jeg er tørst
I'm bored jeg kjeder meg
I'm worried jeg er bekymret
I'm looking forward to it jeg ser frem til det
I'm in a good mood jeg er i godt humør
I'm in a bad mood jeg er i dårlig humør
I can't be bothered det bryr meg ikke!

Flere måter å si hei eller ha det på

welcome! velkommen!
welcome to … velkommen til…
England England
long time, no see! lenge siden sist!
all the best! lykke til!
see you tomorrow! sees imorgen!

Spørre og uttrykke meninger

what do you think? hva synes du?
I think that ... jeg synes at ...
I hope that ... jeg håper at ...
I'm afraid that ... jeg er redd at ...
in my opinion, ... etter min mening, ...
I agree jeg er enig
I disagree eller I don't agree jeg er uenig
that's true det er sant
that's not true det er ikke sant
I think so jeg tror det
I don't think so jeg tror ikke det
I hope so jeg håper det
I hope not Jeg håper ikke det
you're right du har rett
you're wrong du tar feil
I don't mind samme for meg
it's up to you det er opp til deg
that depends det kommer an på
that's interesting det er interessant
that's funny, ... det er rart, ...
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller